W O R K S H O P S
http://paweljanicki.jp

Materiały dostępne poniżej powstały na głównie na potrzeby (i przy okazji) warsztatów i projektów realizowanych przez mnie indywidualnie i w ramach aktywności Centrum Sztuki WRO. Wsparcia i inspiracji udzieliło też wiele osób i instytucji, spośród których trzeba wymienić Warsaw Electronic Festival, Katedra Intermediów ASP Poznań, Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina, Kultura 2.0, Media Lab Chrzelice, Galeria 2.0 i wiele innych.

video workshops: oscInterfaces i PureData - przykładowe patche, PureData jako interfejs pomiędzy oscInterfaces: OSC_Balls 3 i remoteVJ, remoteVJ kontrolowany via MIDI i OSC, wefSeq i PureData w akcji

ActiveZones2OSC

ActiveZones2OSC Prosty system śledzenia ruchu napisany w środowisku Processing. Aplikacja działa na platformach Mac OSX (wyłącznie Intel) i Windows, korzysta z protokołów OSC (OpenSound Control - więcej informacji o OSC tutaj) i MIDI do transmisji danych (format komunikatów umożliwia łatwe sprzęgnięcie ActiveZones2OSC z remoteVJ - można to zobaczyć tutaj).

Pełna dokumentacja ActiveZones2OSC dostępna jest tutaj, a sama aplikacja (w wersjach na Mac i PC) wraz z dokumentcją tutaj.

remoteVJ

remoteVJ Projekt (patch) stworzony w środowisku MaxMSP/Jitter. Działa na platformach Mac OSX i Windows, korzysta z protokołów OSC (OpenSound Control - więcej informacji o OSC tutaj) i MIDI. remoteVJ jest prostym audiowizualnym instrumentem i służy do wyzwalania klipów video (działa również z pojedyńczymi obrazami i klipami audio) za pomocą komunikatów OSC lub MIDI. Składnia komunikatów OSC odbieranych przez remoteVJ umożliwia łatwe sprzęgnięcie go z ActiveZones2OSC bez konieczności jakichkolwiek zmian w konfiguracji obu aplikacji.

remoteVJ w akcji (kontrolowany sequencerem MIDI oraz system śledzenia ruchu i OSC) można zobaczyć tutaj i tutaj (video-tutorial uczący sprzęgania remoteVJ z oscInterfaces za pomocą Pure-Data). Pełna dokumentacja remoteVJ dostępna jest tutaj, lista komunikatów MIDI i OSC odbieranych i wysyłanych przez program tutaj, a sam projekt (zapisany jako patch w MaxMSP/Jitter w wersji działającej na Mac i PC, przy czym w tym drugim przypadku potrzebny będzie jeszcze zainstalowany w systemie Apple Quicktime) wraz z dokumentcją tutaj.

Uwaga: MaxMSP/Jitter jest środowiskiem komercyjnym, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by - nie posiadając pełnej wersji środowiska - uruchomić remoteVJ za pomocą darmowego runtime'u dostępnego na stronie producenta.

JMyron2OSC

JMyron2OSC Zaawansowany system śledzenia ruchu (detekcja i śledzenie wielu obiektów jednocześnie, możliwość wykrywanie położenia, kształtu, koloru wykrytych obiektów, wiele funkcji konfiguracji parametrów transmisji OSC) napisany w środowisku Processing. Aplikacja działa na platformach Mac OSX (wyłącznie Intel) i Windows, korzysta z protokołu OSC (OpenSound Control - więcej informacji o OSC tutaj) do transmisji danych.

Pełna dokumentacja JMyron2OSC dostępna jest tutaj, a sama aplikacja (w wersjach na Mac i PC) wraz z dokumentcją tutaj.

wefSeq

wefSeq Projekt (patch) stworzony w środowisku MaxMSP/Jitter. Działa na platformach Mac OSX i Windows, korzysta z protokołów OSC (OpenSound Control - więcej informacji o OSC tutaj) i MIDI. wefSeq jest sequencerem perkusyjnym z nietypowymi funkcjami, m.in. możliwością generowania struktur polirytmicznych, czy parametryzacją prawdopodobieństwa wystąpienia nuty, co w praktyce pozwala na tworzenie wariacyjnych pętli na bazie jednego wzorca rytmicznego.

Projekt powstał podczas warsztatów z MaxMSP/Jitter w ramach WEFCON 2010. wefSeq w akcji można usłyszeć i zobaczyć tutaj, pełna dokumentacja znajduje się tutaj, a ściągnąć projekt można tutaj.

Uwaga: MaxMSP/Jitter jest środowiskiem komercyjnym, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by - nie posiadając pełnej wersji środowiska - uruchomić wefSeq za pomocą darmowego runtime'u dostępnego na stronie producenta.

oscInterfaces

Kolekcja prostych aplikacji napisanych w środowisku Processing, korzystających z protokołu OSC (OpenSound Control - więcej informacji o OSC tutaj) do transmisji danych. Przykłady zastosowań oscInterfaces można usłyszeć i zobaczyć tutaj tutaj i tutaj (pierwszy link kieruje do video z prezentacją poszczególnych aplikacji, a drugi to video-tutorial omawiający metodę sprzęgania oscInterfaces z remoteVJ za pomocą Pure-Data). Pełna dokumentacja oscInterfaces dostępna jest tutaj.

Aplikacje wchodzące w skład kolekcji powstały głównie do celów warsztatowych i umożliwiają tworzenie nietypowych - generatywnych i interaktywnych - struktur audiowizualnych. Kolekcja stanowi zbiór oryginalnych, zrywających z tradycyjną linią czasu, interfejsów dla instrumentów i sequencerów.

oscInterfaces wykorzystałem po raz pierwszy prowadząc warsztaty MaxMSP/Jitter na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina, a w obecnym kształcie kolekcja "zadebiutowała" podczas warsztatów Pure-Data w ramach festiwalu Digital_ia 11.

oscInterfaces wraz z kodem źródłowym i skompilowane w wersjach dla Mac OSX, Linux i PC dostępne są tutaj.

UWAGA

Aplikacje ActiveZones2OSC i JMyron2OSC licencjonowane są wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego (dokumentacja obu aplikacji zawiera szczegółowe informacje dotyczące licencji), pozostałe materiały zamieszczone na stronie są dostępne na licencji GNU GPL 3.0. Autor dołożył wszelkich starań by opublikowane na stronie materiały spełniały wysokie jakości i funkcjonalności, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z ich nieprawidłowego lub prawidłowego użytkowania.

http://paweljanicki.jp

Ostatnie zmiany na stronie:

[31.03.2011] Poprawki w ActiveZones2OSC i JMyron2OSC: przede wszystkim możliwość pracy z odświeżaniem do 120fps.

[30.03.2011] Nowa wersja remoteVJ - wśród nowości m.in. uniezależnienie proporcji wyświetlanego obrazu od proporcji okna, nowa sekcja kontrolek umożliwiająca automatyczne odtwarzanie sekwencji klipów, bank klipów testowych, więcej funkcji kontrolowanych przez MIDI i OSC i wiele innych.

[05.03.2011] Kolejne poprawki w ActiveZones2OSC - aplikacja wyświetla teraz numery komunikatów program change jako liczby z zakresu 1 - 128 (wcześniej 0 - 127).

[01.03.2011] Poprawki w ActiveZones2OSC - aplikacja poprawnie adresuje teraz kanały MIDI.

[15.02.2011] Poprawka w remoteVJ - teraz dźwięk powinien być odtwarzany prawidłowo.

[19.02.2011] Poprawki i nowości w ActiveZones2OSC - aplikacja wysyła teraz również komunikaty MIDI (potrafi też skorzystać z wewnętrznego syntezatora Javy).

[15.02.2011] Poprawka w remoteVJ - teraz dźwięk powinien być odtwarzany prawidłowo.

[14.02.2011] Wiele zmian, poprawek i nowych funkcji w remoteVJ.

[05.02.2011] remoteVJ w nowej wersji (m.in. więcej komunikatów MIDI i OSC, obsługa komunikatów MIDI Time Code, płynna regulacja tempa i kierunku odtwarzania klipów, poprawiony błąd w funkcji prevent retriggering, poprawki w dokumentacji).

[04.02.2011] wefSeq doczekał się nowej wersji (m.in. pełna dokumentacja, poprawiona technika zapisu konfiguracji i możliwość synchronizacji przez MIDI). Poza tym kilka drobnych poprawek tu i ówdzie...

[02.02.2011] Ważne poprawki w JMyron2OSC - aplikacja powinna teraz działać znacznie stabilniej. Aktualizacja remoteVJ dodająca możliwość zablokowaia wyzwalania klipu, który właśnie jest odtwarzany.

[31.01.2011] Nowości i poprawki w oscInterfaces: m.in. pełna dokumentacja, video-tutoriale, wersje dla Linuxa i pełny kod źródłowy. Poza tym kilka zmian w aranżacji strony.

[25.01.2011] Pierwsze poprawki i nowe funkcje w remoteVJ.

[24.01.2011] Strona na serwerze.